Vodja izmene – ključavničar

Delavec bo na delovnem mestu VODJA IZMENE – KLJUČAVNIČAR opravljal naslednja dela: usposobljen za samostojno in zelo dobro znanje branja..

Delavec bo na delovnem mestu VODJA IZMENE – KLJUČAVNIČAR opravljal naslednja dela:

  • usposobljen za samostojno in zelo dobro znanje branja načrtov in razumevanje tehnične dokumentacije,
  • organiziranja in kontroliranje dela v svoji izmeni, po navodilih nadrejenega vodje,
  • odgovornost za potek dela po zahtevah plana delovnih nalog v zahtevani kvaliteti in roku,
  • razporejanje delavcev po delovnih mestih, uvajanje novo zaposlenih, skrb za spoštovanje navodil za varno delo, ter izvrševanje nadzora nad izvajanjem le teh pri svojih podrejenih zaposlenih,
  • skrb za imetje družbe, urejenost delovnih mest in brezhibno delovanje delovnih sredstev,
  • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, varovanje okolja skladno z zakonodajo in politiko družbe, objavljanje navodil za varno delo in seznanjanje zaposlenih primeru odstopanj,
  • ročna obdelava kovin (brušenje, rezanje, žaganje, vrtanje, rezanje navojev …),
  • priprava varilnega mesta, to je priprava zvarnih žlebov, obdelava, čiščenje in razmastitev varjenih mest,
  • ostala dela po nalogu in navodilih nadrejenega.